Rælingen Kirke Muslimsk del -Muslimsk Begravelsesbyrå

Hvor lang er en festeperiode?

En festeperiode for en gravplass i Norge er vanligvis 20 år. Etter denne perioden kan festet fornyes, og fornyelsesperiodene er ofte på 10 år hver gang. Festeperiodens lengde og fornyelsesprosessen kan variere noe avhengig av lokale bestemmelser og praksis hos den aktuelle kirke- eller gravferdsmyndigheten.

Nærmere detaljer:

Standard festeperiode: 20 år

Fornyelse: Kan fornyes med 10 år om gangen og maks 40 år

Ved utløp av en festeperiode vil de pårørende vanligvis bli kontaktet med informasjon om mulighetene for fornyelse og eventuelle kostnader forbundet med dette. Hvis ingen ønsker å fornye festet, kan graven bli slettet eller gjenbrukt i henhold til de retningslinjer som gjelder.

For spesifikke spørsmål eller detaljer angående en bestemt gravplass, anbefales det å kontakte den lokale gravferdsmyndigheten direkte eller Muslimsk Begravelsesbyrå

0

Syed Rizwan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.