...

Modell: Modell 76 Grå Bohus

Høyde: 55

Bredde: 80Product Price:30500
Element Type Egenskaper Beskrivelse Pris
F: 01.01.1950 D: 01.01.2022 Times New Roman Shahid Farid 0
01.01.1950 - 01.01.2022 Times New Roman 01.01.1950 - 01.01.2022 0
M-76 left:238.92 Top:80 Angle:0 Width:364 Height:372 0
195x120mm - Vase 2516A left:20.42 Top:627.5 Angle:0 Width:80 Height:125 2960
200x110mm - Vase T 60 720 Stål left:518.58 Top:607.5 Angle:0 Width:80 Height:148 5440
55x90mm -227 Skrå Bronse left:262.35 Top:-57.5 Angle:0 Width:100 Height:63 800

Det kan oppstå avvik mellom skissen som vist her og ferdig produkt. Sten er ett levende materiale og ingen stener er like. Mønster og farge vil derfor variere. Prisen på ferdig produkt kan avvike fra vist pris. Ved avvik i prisen vil du bli kontaktet.
Referansenummer til vist design: 28691
Dato designet: 21 Dec

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.