Restriksjoner for gravferdaarrangementer

Alle arrangementer, inkludert gravferdaarrangementer, er ilagt strenge begrensninger for maks 50 antall fremmøtte.
coronavirus og begravelse janazah koronavirus og begravelse janazah
Forholdsregler ved gravferdsarrangementer
  • Viser du symptomer på sykdom: Ikke møt opp!
  • Ta med nødvendig hygienematriell til eget bruk
  • Dersom du må nyse gjøres dette i lommetørkle eller albukroken
  • Sikker avstand til andre for å unngå smitte er 1 meter

I praksis er nå gravferdsarrangementer begrenset til kun å omfatte den nærmeste familien. Muslimsk Begravelsesbyrå er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte. Vi er arrangementsansvarlig for gravferden. Våre medarbeidere er til enhver tid instruert om maksimalt antall fremmøtte Muslimsk Begravelsesbyrå kan håndtere for å gjennomføre gravferdsarrangementet tryggest mulig. Myndighetenes krav vil alltid overholdes. Muslimsk Begravelsesbyrå kan begrense antall fremmøtte utover det antallet myndighetene maksimalt tillater. Dette for å være helt sikre på at vi oppfyller vårt arrangøransvar. Et større antall krever ekstra bemanning til gravferdsarrangementet, som ikke nødvendigvis er tilgjengelig under de rådende omstendigheter. Les gjerne mer på Folkehelseinstituttets egne nettsider ved å klikke her.  
Coronaviruset - koronavirus og begravelse