RESPEKT – ANSVAR – MEDFØLELSE

Vi tilbyr :
  • Transport ved dødsfall fra sykehus/hjem
  • Melde til offentlige myndigheter
  • Bestiller Gravplass i Norge
  • Stell av avdøde (Ghusal)
  • Kister og utstyr (Kafan)
  • Blomster
  • Annonsering på våre sosiale medier ( facebook, WhatsApp, o.s.v)
  • Ordne Salat-ul- janazah (bønn) for den avdøde i deres ønskede moské
  • Transport av kiste både i innlandet og utlandet
  • Gravsteiner

Begravelsespriser

Våre kjære skal få et verdig avskjed og det er mange valg som må tas i forhold til begravelsen. Sjekk våre pakke løsninger.

Kister

Vi presenterer med stolthet vår unike kiste-kolleksjon, utviklet med omtanke for dine individuelle ønsker.

Gravsteiner

Muslimsk Begravelsesbyrå tilbyr over 150 gravstein modeller og setter den på graven der du ønsker.

Kurs

Vi arrangerer ulike kurs og foredrag om hvordan gravferden forgår i praksis iht. islamske retningslinjer.

Mat

Muslimsk Begravelsesbyrå leverer fersk mat til pårørende og deres nærmeste ved behov. Ta gjerne en prat med oss om hva vi kan tilby.

Arv

Muslimsk Begravelsesbyrå bidrar med profesjonell advokat hjelp i forhold til all papirarbeid og lignende.