Muslimsk Begravelsesbyrå ble etablert i 2013. Vi står for RESPEKT, ANSVAR og MEDFØLELSE. Vi er erfarne og vet hvordan gravferden utføres i de ulike Islamske lovskolene (fiqh). Vi har kompetanse til å ivareta de praktiske og formelle formalitetene som følger med i et muslimsk dødsfall.
Når døden inntreffer, pårørende er lite forberedt på situasjonen. Muslimsk Begravelsesbyrå vil derfor gjøre sitt beste for å veilede og utføre begravelsen på et harmonisk måte. Vi sørger for at hele gravferden blir utført riktig og pårørende er trygge med vårt bistand.
Muslimsk Begravelsesbyrå leverer sine tjenester i Oslo og Akershus området, men våre tjenester er også tilgjengelige i hele landet. Vi bistår også med transport av avdøde til og fra utlandet.
Vi tilbyr gravstein med Koran vers og andre språk tekst.

Våre ansatte