Al-Muslimsk Begravelsesbyrå Alfaset gravlund

Hvem har ansvaret for begravelsen?

Hvem har ansvaret for begravelsen?

Når en person dør uten å ha fastsatt hvem som skal sørge for gravferden, er det vanligvis juridisk klart hvem som har ansvaret for og rett til å gjennomføre begravelsen. Vanligvis faller denne oppgaven på ektefelle, samboer, partner eller barn. Likevel kan situasjonen bli komplisert.

 

Det er ofte flere som ønsker å påvirke hvordan begravelsen skal foregå, spesielt tidligere ektefeller og særkullsbarn. Dette kan føre til konflikter, selv om alle parter egentlig ønsker å finne en løsning. Hvis enighet ikke oppnås blant de nærmeste etterlatte, vil kommunen bestemme hvem som skal få retten til å sørge for begravelsen. Denne retten tildeles én person, som deretter har myndighet til å ta alle beslutninger vedrørende begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes. Ofte forsøker vi å fremme en konstruktiv dialog mellom etterlatte som ikke er enige, før det går så langt.

 

Den som har fått ansvar for begravelsen, bør være villig til å lytte til de andre etterlatte og forsøke å finne gode løsninger. Mange har behov som skal dekkes i forbindelse med en begravelse. En mulig tilnærming er at de uenige etterlatte formidler sine ønsker til oss, slik at vi kan bistå med å finne alternative løsninger.

Mer informasjon om ansvar for begravelsen finnes under gravferdsloven § 9.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss.

0

Syed Rizwan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.