Al Muslimsk Begravelsesbyrå kondolanse

Hva sier islam om sorg?

Sorg er en naturlig reaksjon på tap og kan uttrykkes på mange forskjellige måter. Den er ikke en sykdom som kan behandles med enkle medisiner. Sorg handler om livets reaksjon på å ta avskjed med noen som har blitt en del av vårt liv og vår historie.

Etter et dødsfall opplever vi sorgen på forskjellige måter. Noen trenger å være alene, mens andre søker fellesskap og støtte fra medmennesker. Familie, venner og naboer kan være gode støttespillere i denne tiden.

Her er noen nøkkelpunkter om sorg og hvordan den kan oppleves:

Forståelse av sorg

Individuell opplevelse:

Sorg er unik for hver person, og ingen to mennesker vil oppleve det på nøyaktig samme måte. Noen kan føle intens tristhet, andre kan føle sinne, forvirring eller til og med lettelse, avhengig av omstendighetene rundt tapet.

Faser av sorg:

Vannligvis er fem faser for sorg.

 • Sjokk/benektelse
 • Sinne
 • Forhandling
 • Depresjon
 • Aksept

Alle vi ikke oppleve alle fasene, og de kan komme i ulike rekkefølge.

Fysiske symptomer:

 • Tretthet
 • Endringer i appetitt
 • Søvnproblemer

Emosjonelle symptomer:

 • Tristhet
 • Sinne
 • Skyldfølelse
 • Angst

 

Håndtering av sorg

Gi deg selv tid:

Det er viktig å gi seg selv tid til å sørge og ikke presse seg selv til å “komme over det” raskt.

Søk støtte:

Å snakke med venner, familie, eller en terapeut kan være svært nyttig.

Ta vare på helsen din:

Å ta vare på egen helse gjennom regelmessig mosjon, sunn mat, og tilstrekkelig hvile er viktig under en sorgprosess.

Islamsk veiledning om sorg

I islam blir sorg sett på som en naturlig del av livet, og det gis veiledning om hvordan man skal håndtere sorg og støtte de sørgende. Denne veiledningen finner vi i Koranen, hadith (utsagn og handlinger fra profeten Muhammad), og islamsk tradisjon.

Her er noen viktige råd fra islamsk lære om sorg:

 

Tro og tålmodighet(Sabr)

Sabr, eller tålmodighet, er en sentral verdi i islam, spesielt i møte med sorg og prøvelser. Allah sier i koranen:

“Søk støtte i tålmodighet og bønn. Sannelig er bønnen en vanskelig oppgave, unntatt for de gudsbevisste” (Koranen 2:45)

” Vi vil sannelig sette dere på prøve med frykt og sult, og med tap av eiendom, liv og inntekt, og gi gode nyheter til de som viser tålmodighet.” (Koranen 2:155).

Aksept og tillit til Allahs vilje

Tawakkul (tillit til Allah): Muslimer oppfordres til å ha tillit til Allahs vilje og plan. Det er viktig å huske at alt skjer etter Allahs bestemmelse, og dette kan gi trøst.

 

“Si: «Ingenting vil hende oss unntatt det Allah har bestemt for oss. Han er vår Beskytter.» La de troende derfor sette all sin lit til Allah”(Koranen 9:51).

Bønn og åndelighet

Bønn (Salah) og dhikr (minne om Allah):

Å vende seg til bønn og å minnes Allah kan gi styrke og trøst. Regelmessig bønn hjelper med å opprettholde en forbindelse med Allah og søke Hans hjelp.

“Slike er de som tror (på budskapet til Profeten), hvis hjerter finner fred ved å huske Allah. Sannelig finner hjertene ro ved å komme Allah i hu”(Koranen 13:28).

Støtte og medfølelse

Trøst og støtte:

Å vise støtte og medfølelse for de sørgende er en viktig del av islamsk praksis.

Profeten Muhammad(fvmh) sa:

“Den som trøster den som sørger, vil få samme belønning” (Tirmidhi).

Muslimer oppfordres til å besøke de sørgende, tilby praktisk hjelp og være der som en kilde til støtte og trøst.

 

Uttrykk for sorg

Sunnah:

Profeten Muhammad viste selv sorg ved flere anledninger, som da hans sønn Ibrahim døde. Han gråt og sa:

“Øynene fylles av tårer, og hjertet er tungt av sorg, men vi sier ikke annet enn det som behager vår Herre. Sannelig, vi sørger over din avgang, O Ibrahim” (Sahih Bukhari).

Profeten Muhammad sa: “Det er ikke av oss å slå ansiktet, rive klærne og rope ut klageskrik” (Sahih Bukhari).

 

Refleksjon over livet og døden

Islam oppfordrer til refleksjon over livets forgjengelighet og forberedelse til det hinsidige. Å forstå at døden er en del av livets syklus kan hjelpe med å akseptere tapet.

 

“Alle skal smake døden, og dere skal få det dere fortjener på gjenoppstandelsens dag. Da vil enhver som har blitt skånet for ilden og blitt ført til paradiset, sannelig være vellykket. Livet i denne verden er bare en illusjon av fornøyelse”(Koranen 3:185).

Kondolanser:

Islam oppmuntrer til å tilby kondolanser og støtte til de sørgende. Dette kan inkludere å besøke de sørgende, tilby praktisk hjelp, og delta i bønn.

“Den som følger en muslims begravelse, i tro og håp på belønning, og er med helt til begravelsen er ferdig, vil ha to qirats av belønning; hver qirat er som Uhud (fjellet)” (Sahih Bukhari).

Samhold i samfunnet

Det muslimske samfunnet spiller en viktig rolle i å støtte de sørgende. Fellesskap og samvær kan være en kilde til trøst og styrke.

Du’a (bønn for den avdøde)

Muslimer oppfordres til å be for den avdødes sjel, om tilgivelse og om at de skal få plass i Paradis.

“O Allah, tilgi ham og ha barmhjertighet med ham, gi ham fred og tilgi ham. Gjør hans grav romslig og lys for ham” (Muslim).

Disse prinsippene og praksisene kan hjelpe muslimer å håndtere sorg på en måte som gir trøst og styrke, samtidig som de opprettholder sin tro og tilknytning til Allah.

0

Syed Rizwan