Kirkegård Lørenskog Muslimsk Begravelsesbyrå 16

Hva skjer hvis en ikke ønsker å fornye festet på grav?

Hvis man velger å ikke fornye festet på en grav, skjer følgende prosesser.

Varsling:

Gravferdsmyndigheten, vil vanligvis sende ut et varsel til festeren om at festeperioden er i ferd med å utløpe. Dette varselet gir informasjon om muligheten for fornyelse.

Sletting av grav:

Hvis festeren ikke ønsker å fornye festet, kan graven bli slettet. Dette betyr at gravstedet kan bli gjenbrukt til nye gravlegginger etter at festet er utløpt og gravstedet er tilbakeført til gravferdsmyndigheten.

Gravminner og personlige eiendeler:

Gravminner, som gravsteiner og andre personlige eiendeler på graven, må fjernes av festeren eller pårørende før graven slettes. Hvis dette ikke gjøres innen en bestemt tidsperiode etter utløpet av festeperioden, kan gravferdsmyndigheten fjerne disse på egen hånd.

Bevaring av eldre graver:

I noen tilfeller kan eldre graver, spesielt de med kulturhistorisk verdi, bevares selv om festet ikke fornyes. Dette avgjøres av gravferdsmyndigheten og kan innebære at gravstedet fortsatt vedlikeholdes, men at det ikke lenger er knyttet til en spesifikk fester.

0

Syed Rizwan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.