Rituell vask for avdøde ghusl mayyit Al-Muslimsk Begravelsesbyrå

Rituell vask for avdøde (ghusl mayyit) i islam

Rituell vask (ghusl mayyit) er den rituelle vasken av en avdød muslim, og det anses som en obligatorisk plikt for alle muslimer. I islam er den en viktig religiøs praksis som utføres for å rengjøre den døde kroppen før begravelse. Denne praksisen er basert på islamske forskrifter og tradisjoner. Denne seremonien gjennomføres med stor respekt, omsorg, og har dype røtter i islamsk tradisjon.

Den avdøde blir vasket rituelt av nærmeste familie eller av et medlem av det muslimske samfunnet av samme kjønn, i henhold til strenge retningslinjer

Viktigheten for de som skal gi ghusal

Profeten (fvmh) sa:
“Den som gir et bad (ghusal) til de døde, gir kaffan, bruker god lukt, bærer kisten på skuldrene, leser begraveslsebønn og avslører ikke avdødes hemmeligheter. Denne personen blir renset av sine synder, slik som om moren fødte den i dag.” (Ibn Majah)

Profeten (fvmh) sa:

“Den som gir et bad (ghusal) til de døde og gjemmer deres svakheter, vil Allah tilgi hans/hennes førti store synder “.

Hva sier fiqh om stell av døde?

Det regnes som en kollektiv plikt (fardh-e-kafaya) for den muslimske samfunn å sørge for at avdøde får utført den rituelle vaskingen (ghusl).

 1. Det er obligatorisk (fardh) å utføre den rituelle vaskingen (ghusl) én gang for en avdød muslim. Det er sunna å gjenta vaskingen tre ganger.
 2. Det foretrukne er at en nær familiemedlem utfører ghusl på sin avdøde slektning, dersom mulig.
 3. For små barn som er døde, kan både menn og kvinner utføre den rituelle vaskingen, uavhengig av barnets kjønn.
 4. Hvis et barn dør like etter fødselen, er det obligatorisk (fardh) å gi det den rituelle vaskingen ghusl.
 5. For dødfødte barn er det ikke obligatorisk å gjennomføre ghusl, men det er likevel tillatt og sett på som greit å utføre den rituelle vaskingen.

Hvorfor er rituell vask viktig?

Respekt

Vasken av den avdøde viser stor respekt og omsorg for den døde.

Spirituell renselse

Ritualet hjelper å rense og forberede den avdøde på deres siste reise til dommedagen.

Tradisjon

Ghusl er en dyptgående tradisjon i islam som har vært praktisert i mange århundrer.

Hvem utfører rituell vask?

Muslimske menn

For mannlige avdøde utføres ritualet av mannlige slektninger eller muslimske menn.

Muslimske kvinner

For kvinnelige avdøde utføres ritualet av kvinnelige slektninger eller muslimske kvinner.

Viktige ting å huske på:

 1. Vær forsiktig og respektfull når du håndterer den avdøde.
 2. Unngå å uttale noen ord som ikke er relatert til ghusl.
 3. Hvis det er vanskelig å vaske en del av kroppen, kan du tørke den med en fuktig klut.
 4. Det er tillatt å bruke hansker under ghusl.

Respekt og taushetsplikt til avdøde

 1. I stellerommet kun skal være de personene som aktivt assisterer med den rituelle vaskingen (ghusl). Andre bør ikke være tilstede med mindre det er nødvendig.
 2. Alle deltakre bør ha wudhu (mindre rituelle avvaskingen) før man påbegynner den fullstendige rituelle vaskingen (ghusl) av den avdøde.
 3. Under utførelsen av ghusl bør man unngå unødvendig prat og bruk av mobiltelefon, for å opprettholde en verdig og fokusert atmosfære.
 4. Man bør ikke resitere vers fra Koranen eller bønner (dua) høyt under selve vaskeprosessen av den avdøde.
 5. Det er strengt forbudt å kommentere eller diskutere den avdødes kropp, arr, hudfarge eller andre fysiske endringer man måtte observere. Dette er ytterst ukristent og mangler respekt.

Nødvendig utstyr

 1. Rent vann er nødvendig for å utføre vasken
 2. Benkeplate for vask
 3. Saks
 4. Forkle
 5. Hansker
 6. Håndklær
 7. Bomullsdott eller klut
 8. Kafor/Parfyme
 9. Mild, parfymefri såpe brukes for å rengjøre den avdøde.
 10. Oljer: Velduftende oljer som rosenolje eller kamfernolje brukes for innsalving
Rituell vask for avdøde ghusl mayyit Al-Muslimsk Begravelsesbyrå5

Utføring av rituell vask

Personene som utfører vasken, skal selv være rituelt rene (ha utført wudu selv) og ha gode intensjoner.

1- Niyyah (Intensjon):

 1. De som utfører vasken (Ghusl Mayyit), starter med å ha en klar intensjon (niyyah) om å utføre ghusl for Allahs skyld og for å forberede den avdøde for begravelse.
 2. Den avdøde legges på en ren overflate, vanligvis en benk eller et bord.
 3. Dekk den avdødes kroppens private deler med et tøystykke, bortsett fra den delen du vasker for øyeblikket.

2- Negler og hår:

Ikke klipp neglene på fingrene og tærne og hår til den avdøde.

3- Rengjøring av kroppen:

 1. Privatdelene til den avdøde vaskes først, og dette gjøres med stor respekt og forsiktighet. Dette området skal dekkes så mye som mulig for å bevare verdigheten.
 2. Deretter vaskes munnen og nesen forsiktig.

4- Vask av kroppen:

 1. Start med å vaske den avdødes høyre side, deretter venstre side.
 2. Vask først hodet, inkludert ansikt, skjegg (for menn) og hår. Sørg for at alt hår er vått, inkludert røttene.
 3. Hele kroppen vaskes grundig med vann, fra hodet og nedover. Vasken skal dekke alle kroppsdeler, inkludert håret, ansiktet, torsoen, armene, under armene, i lysken og mellom tærne,  bena og føttene.
 4. Kroppen vaskes minst en gang eller tre ganger (sunna), eller flere ganger om nødvendig, alltid i et odde antall ganger. Hver gang skal vannet renne over kroppen fra hode til tå.
 5. Vær forsiktig for å ivareta verdigheten til den avdøde

5- Hår og skjegg:

 1. Kam gjennom håret og skjegget til den avdøde.
 2. Vask håret og skjegget grundig.

6- Bruk av såpe og parfymert vann:

Det kan brukes mild såpe for å rengjøre kroppen. Skyll den avdøde grundig med rent vann. Etter den første vasken kan kroppen også skylles med parfymert vann for å gi en behagelig duft.

7- Tørking av kroppen:

 1. Etter at kroppen er vasket, tørkes den med rene håndklær.
 2. Håret kan bli kammet og satt på plass på en respektfull måte.

8- Kledsel (Kafan)/Innsveøping:

 1. Den avdøde blir deretter kledd i et enkelt, hvitt klede (kafan). Dette er en enkel drakt som består av tre deler for menn og fem deler for kvinner, men dette kan variere litt avhengig av kulturelle tradisjoner.
 2. Kafan sikres rundt kroppen med snorer eller bånd for å holde det på plass.

9- Parfyme (Itr):

Påfør parfyme (itr) på den avdødes kropp.

10- Ytterligere bønn (Salat al-Mayyit). og supplication:

Etter at vasken og kledningen er ferdig, kan de som er til stede, utføre en bønn (salat-ul-jazah) for den avdøde og be om Allahs tilgivelse og nåde for deres sjel.

Konklusjon

Den rituelle vasken av avdøde er en høytidelig og viktig handling i islam. Den gjenspeiler omsorg, respekt og medfølelse for den avdøde personen. Det er også en påminnelse om renhet og forberedelse for det evige livet.

0

Syed Rizwan